AKUSTYKA

   Jako wyrób budowlany ściany przesuwne o właściwościach akustycznych w pierwszej kolejności powinny zapewniać :

• bezpieczeństwo konstrukcji
• bezpieczeństwo pożarowe
• bezpieczeństwo użytkowania,
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
ochronę przed hałasem

        Oświadczenie Producenta o wartości wskaźnika RA1 ( lub wadliwie Rw) to początek drogi, na końcu której znajduje się Klient ze swoimi oczekiwaniami co do jakości produktu. Oszacowanie wskaźnika R’A1 np.; metodą inżynierską, odniesienie tej wartości do normy lub aktualnego stanu wiedzy (np.: pomiarów in situ), a następnie potwierdzenie pomiarami powykonawczymi jest dzisiaj jeszcze rzadkością. Przy takim stanie rzeczy, skutecznym sposobem na zwiększenie powodzenia w realizacji projektu, pod względem akustycznym, jest weryfikacja osiągniętych do tej pory wskaźników  R’A1 dla deklarowanych wartości wskaźników RA1. Minimalna różnica między nimi świadczy o dobrym projekcie, prawidłowym doborze użytych materiałów i dobrej jakości wykonania. Różnica 3dB pomiędzy tymi wskaźnikami to dwa razy gorszy odsłuch niż w laboratorium ale 10dB to już dziesięć razy gorzej przy relatywnie wysokich wartościach wskaźników Rw(RA1). Max wartość wskaźnika R’A1 dla przegrody z wbudowaną ścianą przesuwną mieści się w przedziale 44-45 dB .

        Dysponujemy wiarygodnymi badaniami, in situ, przeprowadzonymi przez firmy akredytowane w PCA, w ilości kilkudziesięciu raportów dla pełnego asortymentu naszych systemów ścian mobilnych. Jako jedyna firma, na polskim rynku, udostępniamy wyniki pomiarów powykonawczych przegród z naszymi ścianami przesuwnymi.

        Przedstawiamy podstawowe pojęcia z zakresu przenikania dźwięku przez przegrody wewnętrzne, pionowe, w obiektach budowlanych. Omawiane i przytaczane obliczenia są prawdziwe dla wyrobów budowlanych, dla których wyznaczono laboratoryjnie wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej RA1 – właściwy dla przegród wewnętrznych. Przy wyznaczaniu wskaźnika RA1 normie podlega metodyka pomiarowa, a nie sam wskaźnik. Należy zauważyć, że jedynie wskaźnik R’A1 posiada swoje normatywne wartości w odpowiednim rozporządzeniu.

            Wg raportów ITB, dla systemów ścian akustycznych, możemy spotkać trzy wielkości badanych próbek co jest swoistym ewenementem w tej branży. Jeszcze bardziej zadziwiający jest fakt z jaką łatwością raporty z dwóch ostatnich badań przedstawiane są potencjalnym Klientom jako pełnoprawne.

                  11,60 m2ściana przesuwna     PN -EN 20140-3 :1999,      PN–EN ISO 10140-2:2011      referencja do KOT lub EOT

   8,16 m2fragment ściany         PN – EN ISO 10140-2:2011

   2,96 m21 moduł ściany           PN – EN ISO 10140-2:2011

akustyka

             

AKUSTYKA – PODSTAWY TEORETYCZNE DLA PRAKTYKÓW

AKUSTYKA DLA PRAKTYKA 

Odwiedź naszą siedzibę
sprawdź lokalizację