AKUSTYKA

        W tym miejscu przedstawiamy podstawowe pojęcia z zakresu przenikania dźwięku przez przegrody wewnętrzne, pionowe, w obiektach budowlanych. Omawiane i przytaczane obliczenia są prawdziwe dla wyrobów budowlanych, dla których wyznaczono laboratoryjnie wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej RA1 i RA2.

           W naszej opinii dogłębna  analiza, aktualnych, pełnych wersji raportów z badań akustycznych jest kluczem do powodzenia projektu w branży akustyki. Wg raportów ITB, dla systemów akustycznych, możemy spotkać trzy wielkości badanych próbek:

               11,60 m2ściana przesuwna   PN -EN 20140-3 :1999, referencja do

               KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ –KOT  lub   EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ – EOT

8,16 m2fragment ściany
PN – EN ISO 10140-2:2011

2,96 m21 moduł ściany
PN – EN ISO 10140-2:2011

akustyka

          Oceniając wyniki badań akustycznych, w stosunku do próbki referencyjnej ściany przesuwnej, można wnioskować, że zawyżona wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej Rw np.: jednego modułu (2,96 m2 = jeden moduł) nie przekłada się na realną wartość szacowanego wskaźnika R’A1, dla całej przegrody, weryfikowanego w trakcie badań terenowych.  Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest np.: brak badań in situ dla wartości wskaźnika Rw=54dB (Rw54dB) określonej dla pojedynczego modułu.

            Oświadczenie Producenta o wartości wskaźnika Rw, to początek drogi, na końcu której znajduje się Klient ze swoimi oczekiwaniami co do jakości produktu. Pełen zakres projektu akustycznego, dla przegrody, to oszacowanie wskaźnika R’A1 w trakcie projektowania, np.; metodą inżynierską, odniesienie tej wartości do normy lub aktualnego stanu wiedzy (np.:pomiarów in situ), a następnie potwierdzenie pomiarami powykonawczymi.

          Pełne spektrum tych działań jest dzisiaj jeszcze rzadkością. Przy obecnym stanie rzeczy, najprostszym sposobem na zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia  projektu pod względem akustycznym, jest weryfikacja osiągniętych do tej pory wskaźników  R’A1 dla deklarowanych wartości Rw. Proponujemy właśnie taki sposób współpracy. Dysponujemy wiarygodnymi badaniami in situ, przeprowadzonymi przez firmy akredytowane w PCA, w ilości kilkudziesięciu raportów dla pełnego asortymentu naszych systemów ścian mobilnych.

AKUSTYKA – PODSTAWY TEORETYCZNE DLA PRAKTYKÓW

AKUSTYKA DLA PRAKTYKA 

Odwiedź naszą siedzibę

sprawdź lokalizację