dokumentacja

POLSKI PRODUKT KLASY PREMIUM – KOMPLETNA POLSKA CERTYFIKACJA

icon-pdfDokumentacja techniczna ścian przesuwnych 

KONCEPT P100, IDEA P100 »

Dokumentacja techniczna ścian przesuwnych 

KONCEPT P100 EI45, IDEA P100 EI45 »

 

                       W ofercie firmy APM s.c. A.Iwański, A.Rydzewski znajdziecie Państwo nasze rozwiązania przesuwnych ścian akustycznych klasy PREMIUM:  spełniających komplet najnowszych wymagań technicznych stanowiących referencje do otrzymania Krajowej Oceny Technicznej. Na podstawie wykonanych w ITB badań  Koncept P100 i Koncept P100 EI45  jako jedyne w POLSCE, systemy ścian akustycznych mobilnych, otrzymają na przełomie października i listopada 2020r certyfikację znakiem  –

obowiązkowym od stycznia 2021

 

                      Dogłębna analiza aktualnej dokumentacji technicznej, a szczególnie pełnych wersji raportów z badań akustycznych, jest kluczem do powodzenia projektu w branży ścian przesuwnych. Z raportów ITB, dla systemów ścian akustycznych, wynika, że możemy spotkać trzy wielkości badanych próbek:

               11,60 m2 – ściana przesuwna   PN -EN 20140-3 :1999, referencja do KOT lub EOT

                 8,16 m2 – fragment ściany       PN – EN ISO 10140-2:2011

                 2,96 m2 – 1 moduł ściany          PN – EN ISO 10140-2:2011

              Oceniając wyniki badań akustycznych, w stosunku do próbki referencyjnej ściany przesuwnej, można wnioskować, że zawyżona wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej Rw np.: jednego modułu (2,96 m2 = jeden moduł) nie przekłada się na wartość szacowanego wskaźnika R’A1, dla całej przegrody, odniesionego następnie do wyniku badań terenowych.  Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest np. brak badań in situ dla wartości wskaźnika Rw=54dB ( Rw54dB) określonej dla pojedynczego modułu.

               Oświadczenie Producenta o wartości wskaźnika Rw, to początek drogi, na końcu której znajduje się Klient ze swoimi oczekiwaniami co do jakości produktu. Pełen zakres projektu akustycznego, dla przegrody, to oszacowanie wskaźnika R’A1 w trakcie projektowania, np.; metodą inżynierską, odniesienie tej wartości do normy lub aktualnego stanu wiedzy (np. pomiarów in situ ), a następnie potwierdzenie pomiarami powykonawczymi.

             Pełne spektrum tych działań jest dzisiaj jeszcze rzadkością. Przy takim stanie rzeczy, najprostszym sposobem na zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia projektu pod względem akustycznym, jest weryfikacja deklarowanych wskaźników Rw za pomocą osiągniętych do tej pory wskaźników R’A1. Proponujemy właśnie taki sposób współpracy. Dysponujemy wiarygodnymi badaniami in situ, przeprowadzonymi przez firmy akredytowane w PCA, w ilości kilkudziesięciu raportów dla pełnego asortymentu naszych systemów ścian mobilnych. Jako jedyna firma, na polskim rynku, udostępniamy wyniki pomiarów powykonawczych przegród z naszymi ścianami przesuwnymi.

 

KONCEPT P100,   IDEA P100

 •  wersja półautomatyczna
 •  wersja manualna   

PARAMETRY AKUSTYCZNE : 

 • Rw  =  49 dB,       ITB  raport LZF00-02824/19/Z00NZF ( próbka    11,60 m2 )
 • R’a1 > 44 dB      bez drzwi badania in situ
 • R’a1 > 42 dB      z drzwiami badania in situ

REAKCJA NA DZIAŁANIE OGNIA :

 • B-s2,d0               ITB raport 00757/19/Z00NZP

 KOMPLET BADAŃ MECHANICZNYCH ITB  DOTYCZĄCYCH  :

 1. bezpieczeństwa użytkowania
 2. wytrzymałość na obciążenia
 3. poprawność działania

ITB Świadectwo z badań  Nr         01-01291/20/Z00NZE

ITB Raport z badań            Nr LZE 01-01291/20/Z00NZE

 

KONCEPT P100 EI45,   IDEAP100 EI45

 •  wersja półautomatyczna
 •  wersja manualna    

 ODPORNOŚĆ  OGNIOWA :

 • EI15,  EI30,  EI45,    ITB raport 01374 /20/Z00NZP
 • EI 60 ,                            ITB  wg. dopuszczenia jednostkowego

  REAKCJA NA DZIAŁANIE OGNIA :

 •  B-s2,d0                     ITB raport 1683/20/Z00NZP  rozszerzenie 00757/19/Z00NZP

  PARAMETRY AKUSTYCZNE :

 •  Rw= 45 dB             ITB  raport LZF00-01341/20/Z00NZF ( próbka    11,60 m2 )

   KOMPLET BADAŃ MECHANICZNYCH ITB  DOTYCZĄCYCH  :

 1. bezpieczeństwa użytkowania
 2. wytrzymałość na obciążenia
 3. poprawność działania

ITB Świadectwo z badań    Nr         02-01291/20/Z00NZE

ITB Raport z badań            Nr LZE 02-01291/20/Z00NZE


Odwiedź naszą siedzibę

sprawdź lokalizację