dokumentacja

 POLSKI PRODUKT KLASY PREMIUM – KOMPLETNA POLSKA CERTYFIKACJA

KONCEPT P100, IDEA P100

icon-pdfDokumentacja techniczna ścian przesuwnych                                                   

icon-pdfZestawienie badań wykonanych w ITB

KONCEPT P100 EI45, IDEA P100 EI45

 Dokumentacja techniczna ścian przesuwnych 

icon-pdfZestawienie badań wykonanych w ITB 

 

   W ofercie firmy APM s.c. A. Iwański, A. Rydzewski znajdziecie Państwo nasze rozwiązania przesuwnych ścian akustycznych klasy PREMIUM:  spełniających komplet najnowszych wymagań technicznych stanowiących referencje do otrzymania Krajowej Oceny Technicznej. Na podstawie wykonanych w ITB badań  Koncept P100 i Koncept P100 EI45  jako jedyne w POLSCE, systemy ścian akustycznych mobilnych otrzymają certyfikację znakiem  B  obowiązkowym od stycznia 2021.

Dogłębna analiza aktualnej dokumentacji technicznej, a szczególnie pełnych wersji raportów z badań akustycznych, jest kluczem do powodzenia projektu w branży ścian przesuwnych. Z raportów ITB, dla systemów ścian akustycznych, wynika, że możemy spotkać trzy wielkości badanych próbek:

               11,60 m2 – ściana przesuwna   PN -EN 20140-3 :1999, referencja do KOT lub EOT

                 8,16 m2 – fragment ściany       PN – EN ISO 10140-2:2011

                 2,96 m2 – 1 moduł ściany          PN – EN ISO 10140-2:2011

Oceniając wyniki badań akustycznych, w stosunku do próbki referencyjnej ściany przesuwnej, można wnioskować, że zawyżona wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej Rw np.: jednego modułu (2,96 m2 = jeden moduł) nie przekłada się na wartość szacowanego wskaźnika R’A1, dla całej przegrody, odniesionego następnie do wyniku badań terenowych.  Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest np. brak badań in situ dla wartości wskaźnika Rw=54dB (Rw54dB ; RA1=52 dB i RA2=49dB) określonej dla pojedynczego modułu.

Oświadczenie Producenta o wartości wskaźnika RA1, to początek drogi, na końcu której znajduje się Klient ze swoimi oczekiwaniami co do jakości produktu. Pełen zakres projektu akustycznego, dla przegrody, to oszacowanie wskaźnika R’A1 w trakcie projektowania, np.; metodą inżynierską, odniesienie tej wartości do normy lub aktualnego stanu wiedzy (np. pomiarów in situ ), a następnie potwierdzenie pomiarami powykonawczymi.

Pełne spektrum tych działań jest dzisiaj jeszcze rzadkością. Przy takim stanie rzeczy, najprostszym sposobem na zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia projektu pod względem akustycznym, jest weryfikacja deklarowanych wskaźników RA1 za pomocą osiągniętych do tej pory wskaźników R’A1. Proponujemy właśnie taki sposób współpracy. Dysponujemy wiarygodnymi badaniami in situ, przeprowadzonymi przez firmy akredytowane w PCA, w ilości kilkudziesięciu raportów dla pełnego asortymentu naszych systemów ścian mobilnych. Jako jedyna firma, na polskim rynku, udostępniamy wyniki pomiarów powykonawczych przegród z naszymi ścianami przesuwnymi.

 P100

 

Odwiedź naszą siedzibę
sprawdź lokalizację