dokumentacja

PRZEDSTAWIAMY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ  ŚCIAN PRZESUWNYCH

 KLASY PREMIUM

icon-pdfDokumentacja techniczna ścian przesuwnych KONCEPT P100, IDEA P100 »

Dokumentacja techniczna ścian przesuwnych KONCEPT P100 EI45, IDEA P100 EI45 »

         Dogłębna analiza aktualnej dokumentacji technicznej, a szczególnie pełnych wersji raportów z badań akustycznych, jest kluczem do powodzenia projektu w branży ścian przesuwnych. Z raportów ITB, dla systemów ścian akustycznych, wynika, że możemy spotkać trzy wielkości badanych próbek:

               11,60 m2 – ściana przesuwna   PN -EN 20140-3 :1999, referencja do

                KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ /KOT/  lub   EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ /EOT/

8,16 m2 – fragment ściany
PN – EN ISO 10140-2:2011

2,96 m2 – 1 moduł ściany
PN – EN ISO 10140-2:2011

              Oceniając wyniki badań akustycznych, w stosunku do próbki referencyjnej ściany przesuwnej, można wnioskować, że zawyżona wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej Rw np.: jednego modułu (2,96 m2 = jeden moduł) nie przekłada się na realną wartość szacowanego wskaźnika R’A1, dla całej przegrody, odniesionego następnie do wyniku badań terenowych.  Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest np. brak badań in situ dla wartości wskaźnika Rw=54dB ( Rw54dB) określonej dla pojedynczego modułu.

               Oświadczenie Producenta o wartości wskaźnika Rw, to początek drogi, na końcu której znajduje się Klient ze swoimi oczekiwaniami co do jakości produktu. Pełen zakres projektu akustycznego, dla przegrody, to oszacowanie wskaźnika R’A1 w trakcie projektowania, np.; metodą inżynierską, odniesienie tej wartości do normy lub aktualnego stanu wiedzy (np. pomiarów in situ ), a następnie potwierdzenie pomiarami powykonawczymi.

             Pełne spektrum tych działań jest dzisiaj jeszcze rzadkością. Przy takim stanie rzeczy, najprostszym sposobem na zwiększenie prawdopodobieństwa powodzenia projektu pod względem akustycznym, jest weryfikacja osiągniętych do tej pory wskaźników R’A1 dla deklarowanych wartości wskaźnika Rw. Proponujemy właśnie taki sposób współpracy. Dysponujemy wiarygodnymi badaniami in situ, przeprowadzonymi przez firmy akredytowane w PCA, w ilości kilkudziesięciu raportów dla pełnego asortymentu naszych systemów ścian mobilnych.

               W ofercie firmy APM s.c. A.Iwański, A.Rydzewski znajdziecie Państwo autorskie rozwiązania przesuwnych ścian akustycznych klasy PREMIUM: faktycznie spełniających poniższe wymagania , które stanowią referencje do otrzymania Krajowej Oceny Technicznej

KONCEPT P100,   IDEA P100

 •  wersja półautomatyczna
 •  wersja manualna   

PARAMETRY AKUSTYCZNE : 

 • Rw  =  49 dB,       ITB  raport LZF00-02824/19/Z00NZF ( próbka    11,60 m2 )
 • R’a1 > 44 dB      bez drzwi badania in situ
 • R’a1 > 42 dB      z drzwiami badania in situ

REAKCJA NA DZIAŁANIE OGNIA :

 • B-s2,d0               ITB raport 00757/19/Z00NZP

 KOMPLET BADAŃ MECHANICZNYCH ITB  DOTYCZĄCYCH  :

 1. bezpieczeństwa użytkowania
 2. wytrzymałość na obciążenia
 3. poprawność działania

dla modułów pełnych i teleskopu, dla drzwi jednoskrzydłowych, dla drzwi dwu skrzydłowych – raporty w opracowaniu.

 

KONCEPT P100 EI45,   IDEA P100 EI45

 •  wersja półautomatyczna
 •  wersja manualna    

 ODPORNOŚĆ  OGNIOWA :

 • EI15,  EI30,  EI45,    ITB raport 01374 /20/Z00NZP
 • EI 60 ,                        ITB  wg. rozszerzonego raportu

  REAKCJA NA DZIAŁANIE OGNIA :

 •  B-s2,d0                     ITB raport 1683/20/Z00NZP  rozszerzenie 00757/19/Z00NZP

  PARAMETRY AKUSTYCZNE :

 •  Rw= 49 dB               ITB  raport LZF00-01341/20/Z00NZF ( próbka    11,60 m2 )

   KOMPLET BADAŃ MECHANICZNYCH ITB  DOTYCZĄCYCH  :

 1. bezpieczeństwa użytkowania
 2. wytrzymałość na obciążenia
 3. poprawność działania

dla modułów pełnych i teleskopu – raporty w opracowaniu.

Odwiedź naszą siedzibę

sprawdź lokalizację