dokumentacja

        Brak europejskiej normy zharmonizowanej hEN i europejskiej oceny technicznej EOT dla ścian przesuwnych akustycznych sprawił, że na podstawie badań wykonanych w ITB od dnia 27.04.2021 wystawiamy krajowe deklaracje właściwości użytkowych  (KDWU) i znakujemy  nasze produkty znakiem B w  sześciu kategoriach w odniesieniu do dwóch dokumentów;

1.  ITB-KOT-2021/1737 wydanie 1

2.  PN-EN 14351-2:2018.

     Jesteśmy jedynym polskim producentem, który w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną obowiązującą bezwarunkowo od 01.01.2021 i KDWU , wprowadził do obrotu na polski rynek wyrobów budowlanych, zgodnie z prawem, cztery systemy ścian przesuwnych co stanowi nieosiągalny pułap dla pozostałych firm oferujących systemy krajowe i zagraniczne. Wyznaczamy nowy trend kończąc ty samym  erę dokumentacji jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych, w których raporty akustyczne, klasyfikacje na oddziaływanie ognia i inne zapisy stanowiły (stanowią) główne kryterium dopuszczenia systemów ścian przesuwnych do wbudowania w obiekcie.

 SYSTEM KONCEPT P100,


icon-pdf    DOKUMENTACJA SYSTEMU KONCEPT P100

   KDWU_03 SYSTEM KONCEPT P100 obsługa ręczna

    KDWU_05 SYSTEM KONCEPT P100 obsługa półautomatyczna,

icon-pdf    Zestawienie badań wykonanych w ITB

 

SYSTEM KONCEPT P100 EI45,


    DOKUNENTACJA SYSTEMU KONCEPT P100 EI45

    KDWU_04 SYSTEM KONCEPT P100 EI45 obsługa ręczna,

    KDWU_06 SYSTEM KONCEPT P100 EI45 obsługa półautomatyczna,

icon-pdf    Zestawienie badań wykonanych w ITB  

 

SYSTEMOWE DRZWI  JEDNO i DWUSKRZYDŁOWE DO KONCEPT P100

    Produkowane w naszej firmie drzwi jedno i dwuskrzydłowe stosowane jako aplikacje w systemach ścian przesuwnych, KONCEPT P100 i  KONCEPT P100 EI45, obsługiwanych ręcznie i półautomatycznie przebadane zostały w ITB, z pozytywnymi wynikami, w odniesieniu do normy PN-EN 14351-2:2018. 

   KDWU_01_drzwi  jednoskrzydłowe
   KDWU_02_drzwi  dwuskrzydłowe 

 

   KDWU- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

       Wprowadzając na rynek wyrobów budowlany ściany przesuwne akustyczne zgodnie z KDWU zainicjowaliśmy proces eliminacji niezgodnych z obowiązującymi przepisami;

  • raportów ( innych niż z ITB),
  • klasyfikacji (np. STP III – stopień palności trzeci ),
  • raportów cząstkowych, z ITB, dla różnych konfiguracji tego samego systemu spinanych klamrą dokumentacji jednostkowego zastosowania w obiekcie,
  • nieuprawnionych dokumentacji jednostkowego zastosowania w obiektach dla wyrobów budowlanych produkowanych seryjnie o zróżnicowanych właściwościach użytkowych

        Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania podobnie jak inne wyroby budowlane powinny posiadać właściwości użytkowe, które zapewnią, że obiekt budowlany, w którym zostaną wbudowane będzie spełniał  podstawowe wymagania dotyczące:

• bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
ochrona przed hałasem i drganiami,

         Systemy ścian przesuwnych, których parametry reprezentowane są jedynie przez dwa wyróżnione wskaźniki to za mało w odniesieniu do normatywnych wymagań. Jak można zauważyć walor akustyczny jest na ostatniej pozycji po spełnieniu wszystkich innych wymogów. Wyroby produkcji jednostkowej, uwzględniając ich zakres stosowania wynikający np. z wymiarów, wagi itp. nie powinny być dostępne w ogólnej ofercie producenta przedstawianej w katalogach lub innych publikacjach reklamowych. Wyroby wyprodukowane przy użyciu tych samych komponentów i w takim samym procesie wytwarzania, ale przy zmianie jedynie wymiarów nie mogą być uznane za wyroby nieseryjne produkowane jednostkowo. Takie wyroby należy zaliczyć do grupy wyrobów produkowanych seryjnie o zróżnicowanych właściwościach użytkowych. Wyroby produkowane jednostkowo są stosowane i wbudowywane w obiekcie budowlanym bez wcześniejszego umieszczania ich na rynku jako wyrobu wprowadzonego do obrotu.

 

Odwiedź naszą siedzibę
sprawdź lokalizację