dokumentacja

      Jesteśmy jedynym polskim producentem,  ścian przesuwnych akustycznych,  który w oparciu o Krajową Ocenę Techniczną i KDWU , wprowadził do obrotu na polski rynek wyrobów budowlanych, zgodnie z prawem, cztery kategorie produktów. Stanowi  to nieosiągalny pułap dla pozostałych firm oferujących systemy krajowe i zagraniczne.

     Prowadzimy procedowanie   EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ,  a w konsekwencji  znaku

CE APM   pierwszego na skalę europejską w tej branży.

 SYSTEM KONCEPT P100,
icon-pdf    Dokumentacja techniczna ścian przesuwnych
icon-pdf    Zestawienie badań wykonanych w ITB

SYSTEM KONCEPT P100 EI45,
    Dokumentacja techniczna ścian przesuwnych
icon-pdf    Zestawienie badań wykonanych w ITB 
 

    Brak europejskiej normy zharmonizowanej hEN i europejskiej oceny technicznej EOT dla ścian przesuwnych akustycznych sprawił, że na podstawie badań wykonanych w ITB systemy ;

   KDWU_03 SYSTEM KONCEPT P100 obsługa ręczna

    KDWU_04 SYSTEM KONCEPT P100 EI45 obsługa ręczna,

    KDWU_05 SYSTEM KONCEPT P100 obsługa półautomatyczna,

    KDWU_06 SYSTEM KONCEPT P100 EI45 obsługa półautomatyczna,

 uzyskały 27.04.2021r Krajową  Ocenę Techniczną,  ITB-KOT-2021/1737 wydanie 1, stanowiącą    pozytywną  weryfikację ich właściwości użytkowych. Tym samym zainicjowaliśmy, w branży ścian przesuwnych, eliminację niezgodnych z obowiązującymi przepisami;

  • raportów ( innych niż z ITB),

  • klasyfikacji (np. STP III – stopień palności trzeci )

  • nieuprawnionych dokumentacji jednostkowego zastosowania w obiektach dla wyrobów budowlanych produkowanych seryjnie o zróżnicowanych właściwościach użytkowych.

       Produkowane w naszej firmie drzwi jedno i dwuskrzydłowe stosowane w systemach ścian przesuwnych, KONCEPT P100 i  KONCEPT P100 EI45, obsługiwanych ręcznie i półautomatycznie przebadane zostały w ITB, z pozytywnymi wynikami, w odniesieniu do normy PN-EN 14351-2:2018. 

    KDWU_01_drzwi  jednoskrzydłowe
   KDWU_02_drzwi  dwuskrzydłowe 

        Od dnia 27.04.2021 wystawiamy krajowe deklaracje właściwości użytkowych  (KDWU) i znakujemy  nasze produkty znakiem B w  sześciu kategoriach w odniesieniu do dwóch dokumentów  ITB-KOT-2021/1737 wydanie 1 i PN-EN 14351-2:2018. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że w 2022 roku  będziemy mogli jako pierwsza firma w Europie znakować ściany przesuwne akustyczne znakiem CE.

      Na Waszych oczach wyznaczamy nowy trend kończąc erę dokumentacji jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych, w których cząstkowe raporty o uzyskanych wskaźnikach Rw, klasyfikacjach na oddziaływanie ognia i inne nieuprawnione zapisy stanowiły(stanowią) główne kryterium dopuszczenia systemów ścian przesuwnych do wbudowania w obiekt  i wprowadzenia do obrotu na rynek wyrobów budowlanych.

 WYROBY BUDOWLANE  NIE DOPUSZCZONE DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W OBIEKCIE

        Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania podobnie jak inne wyroby budowlane powinny posiadać właściwości użytkowe, które zapewnią, że obiekt budowlany, w którym zostaną wbudowane będzie spełniał wymagania podstawowe dotyczące:

• bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych
ochrona przed hałasem i drganiami,

         Systemy ścian przesuwnych, których parametry reprezentowane są jedynie przez dwa wyróżnione wskaźniki to za mało w odniesieniu do normatywnych wymagań. Jak można zauważyć walor akustyczny jest na ostatniej pozycji po spełnieniu wszystkich innych wymogów. Wyroby produkcji jednostkowej, uwzględniając ich zakres stosowania wynikający np. z wymiarów, wagi itp. nie powinny być dostępne w ogólnej ofercie producenta przedstawianej w katalogach lub innych publikacjach reklamowych. Wyroby wyprodukowane przy użyciu tych samych komponentów i w takim samym procesie wytwarzania, ale przy zmianie jedynie wymiarów nie mogą być uznane za wyroby nieseryjne produkowane jednostkowo. Takie wyroby należy zaliczyć do grupy wyrobów produkowanych seryjnie o zróżnicowanych właściwościach użytkowych. Wyroby produkowane jednostkowo są stosowane i wbudowywane w obiekcie budowlanym bez wcześniejszego umieszczania ich na rynku jako wyrobu wprowadzonego do obrotu.

Odwiedź naszą siedzibę
sprawdź lokalizację