Mobilne pełne

Mobilne pełne

OGÓLNY OPIS BUDOWY ŚCIANY PRZESUWNEJ AKUSTYCZNEJ TYPU: KONCEPT P 100

 • rama duralowo  /anoda / – stalowa / ocynk / o konstrukcji skręcanej dla ścian do wysokości 400cm
 • rama stalowa ocynkowana o konstrukcji spawanej dla ścian od wysokości 400cm do 900cm,
 • mechanizm dźwigniowo-sprężynowy umieszczony wewnątrz każdego modułu zapewnia wysunięcie i stały docisk aluminiowo-gumowych uszczelniaczy do prowadnicy górnej i podłogi na całej szerokości modułu
 • konstrukcja uszczelniaczy poziomych umożliwia niwelowanie pochylenia podłoża w zakresie od  25mm do 50 mm na odcinku 10m bez zmiany wysokości modułu
 • nacisk wywierany przez uszczelniacze wynosi 700N i mierzony jest w osi pionowej mechanizmu rozpierającego.
 • nie stosuje się prowadzenia podłogowego dla obsługi manualnej i półautomatycznej
 • profil czołowy każdego modułu wykonany jest z anodowanego duralu a umieszczone w nim dwie symetryczne linie uszczelek wargowych i centralny przylgowy uszczelniacz magnetyczny gwarantują szczelność styku między-modułowego,
 • szczelność płyt poszycia względem elementów ramy uzyskiwana jest za pomocą wewnętrznych sprężystych uszczelnień obwodowych,
 • drzwi, o ile występują w module, realizowane są w technologii krytych zawiasów,
 • drzwi jedno i dwu-skrzydłowe mogą zostać wyposażone w system antypaniczny z krytymi samozamykaczami / samozamykacze mogą występować także w konfiguracji z innymi zamkami /
 • siła wzajemnego trzymania uszczelniaczy magnetycznych wynosi 50 N/mb
 • moduły zawieszane są na wózkach jezdnych poruszających się wewnątrz górnej prowadnicy MR-1 dla ścian wysokich i jedno-wózkowych oraz MR-2 dla ścian niskich o modułach na dwóch wózkach jezdnych
 • prowadnica MR-2 zapewnia możliwość kształtowania rozjazdów w pełnym zakresie kąta pełnego
 • prowadnica jest elementem konstrukcyjnym wykonanym ze stopu 6005A/T6 o dużej wytrzymałości na odkształcenia plastyczne
 • prowadnica dolna stosowana jest tylko dla ścian przesuwnych o pełnej automatyce działania
 • w ścianach półautomatycznych układy sterujące i wykonawcze zrealizowane są w oparciu o elektro-mechanizmy zasilane napięciem bezpiecznym
 • konstrukcja wózków jezdnych zapewnia minimalne opory toczenia w prowadnicy dzięki czemu posługiwanie się modułami nie wymaga dużego wysiłku
 • poszycie modułów ściany może być wykonane z płyty wiórowej meblowej laminowanej klasy E1/ V20 o grubości od 16 do 20 mm lub płyty niezapalnej grubości klasy B, S-1, D-0 z tego samego zakresu grubości
 • dostępne rodzaje wykończeń powierzchni ścian:
  • powierzchnia gotowa do malowania,
  • powierzchnia gotowa do tapetowania,
  • powierzchnia pokryta laminatem CPL lub HPL,
  • powierzchnia pokryta tapetą obiektową ,
  • powierzchnia pokryta fototapetą,
  • powierzchnia pokryta filcem,
  • powierzchnia tapicerowana,
  • powierzchnie z ustrojami akustycznym,
  • powierzchnia pokryta stiukiem,
  • powierzchnia pokryta fornirem,
  • powierzchnia z elementami boniowania lub kanelowania
 • pierwszy i końcowy moduły ściany dokowane są do pionowych elementów bazowych odpowiednio IM i FM ,
 • element końcowy – teleskop / umożliwiający rozparcie w poziomie i pionie / zapewnia szczelne zamknięcie ściany i jej stężenie,
 • masa właściwa modułu ściany od 40 do 60 kg/m2,
 • grubość modułu wynosi 108mm

Odwiedź naszą siedzibę

sprawdź lokalizację