AKUSTYKA

Akustyka

   Ściany przesuwne jako wyrób budowlany o właściwościach akustycznych w pierwszej kolejności powinny zapewniać :

• bezpieczeństwo użytkowania,
• bezpieczeństwo w kontakcie z ogniem,
• bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji,
• bezpieczeństwo higieniczne i zdrowotne
ochronę przed hałasem

       Wartości wskaźnika Ra1 ( lub wadliwie Rw), dla ściny przesuwnej, to początek drogi, na końcu której znajduje się Klient ze swoimi oczekiwaniami co do jakości końcowego efektu tj. przegrody o zdefiniowanych parametrach w tym akustycznych. Oszacowanie wskaźnika R’a1 np.; metodą inżynierską, odniesienie tej wartości do normy lub aktualnego stanu wiedzy (np.: pomiarów in situ), a następnie potwierdzenie pomiarami powykonawczymi jest dzisiaj jeszcze rzadkością. Przy takim stanie rzeczy, skutecznym sposobem na zwiększenie powodzenia w realizacji projektu, pod względem akustycznym, jest weryfikacja osiągniętych do tej pory wskaźników  R’a1 dla deklarowanych wartości wskaźników Ra1. Minimalna różnica, 3-4 dB, między nimi świadczy o dobrym projekcie, prawidłowym doborze użytych materiałów i dobrej jakości wykonania. Różnica 3 dB  pomiędzy tymi wskaźnikami to dwa razy gorszy odsłuch niż w laboratorium ale 10 dB to już dziesięć razy gorzej przy relatywnie wysokich wartościach wskaźników Rw(Ra1). Dysponujemy wiarygodnymi badaniami, in situ, przeprowadzonymi przez firmy akredytowane w PCA, w ilości kilkudziesięciu raportów dla pełnego asortymentu naszych systemów ścian mobilnych. Jako jedyna firma, na polskim rynku, udostępniamy wyniki pomiarów powykonawczych przegród z naszymi ścianami przesuwnymi.

    Max. wartość wskaźnika R’a1, przy pomiarze metodą ciśnieniową, dla przegrody z wbudowaną ścianą przesuwną mieści się w przedziale 44-45 dB. W polskich przepisach budowlanych tylko wskaźniki R’a1 posiada swoje normatywne wartości w dla wewnętrznych przegród.

        Przedstawiamy podstawowe pojęcia z zakresu przenikania dźwięku przez przegrody wewnętrzne, pionowe, w obiektach budowlanych. Omawiane i przytaczane obliczenia są prawdziwe dla wyrobów budowlanych, dla których wyznaczono laboratoryjnie wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej Ra1 – właściwy dla przegród wewnętrznych. Wg raportów ITB, dla systemów ścian akustycznych, możemy spotkać dwie wielkości badanych próbek, dla tej samej normy, co jest swoistym ewenementem w tej branży.

                  11,60 m2ściana przesuwna    PN–EN ISO 10140-2:2011      referencja do KOT

      8,16 m2fragment ściany        PN – EN ISO 10140-2:2011   referencje do KOT

 

akustyka

             

AKUSTYKA – PODSTAWY TEORETYCZNE DLA PRAKTYKÓW

AKUSTYKA DLA PRAKTYKA 

Odwiedź naszą siedzibę
sprawdź lokalizację